Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...G

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση κιβώτιο 5 ταχυτήτων
1
 i  23 00 1 434 410

S5D 250G - TAJT

να Σεπ '03 1

29.7 kg

65.5 lb

2.251,46 
1
 i  23 00 7 527 733

S5D 250G - TBDS

από Σεπ '03 1

29.7 kg

65.5 lb

2.251,46 
Αυτοκόλλητο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
3
 i  23 00 7 533 514

MTF-LT-2

1
7,75 
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-2
4
 i  83 22 2 339 219
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

X

900 g

2 lb

21,85 
Χειροκίνητ.κιβώτ.ταχυτήτ. GS6S37BZ (SMG)

← Χειροκίνητ.κιβώτ.ταχυτήτ. GS6S37BZ (SMG)

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...Z

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...Z →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.