Χειροκίνητ.κιβώτ.ταχυτήτ. GS6S37BZ (SMG)

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα

Προς το παρόν διατίθεται μόνο πλήρες Κιβώτιο
Για οχήματα με
Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) (S206A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτ. σειριακό
1
 i  23 01 7 547 990

GS6S37BZ - THOF

από Μαρ '03 1

45 kg

99.2 lb

3.662,10 
Θερμοπροστασία
2
 i  23 01 7 507 157
από Μαρ '03 1

160 g

0.4 lb

12,46 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  23 01 7 530 415

M6

από Μαρ '03 2

5 g

0.18 oz

1,26 
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-2
4
 i  83 22 2 339 219
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

να Μαρ '07 X

900 g

2 lb

21,85 
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-3
4
 i  83 22 2 339 221
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

από Μαρ '07 X

900 g

2 lb

21,85 
Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...G

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων S5D...G →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.