Βασική μονάδα ελέγχου SMG

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Βασική μονάδα ελέγχου SMG
 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) (S206A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Βασική μονάδα ελέγχου SMG
1
 i  23 60 7 546 238

GS30

να Σεπ '04 1

408 g

0.9 lb

651,14 
1
 i  23 60 7 542 359

GS30

από Σεπ '04 1

400 g

0.9 lb

651,14 
S5D...G Εσωτ.εξαρτ.συστήμ.επιλογ.ταχυτ.

← S5D...G Εσωτ.εξαρτ.συστήμ.επιλογ.ταχυτ.

Μονάδα ελέγχου προγραμματισμένη SMG

Μονάδα ελέγχου προγραμματισμένη SMG →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.