Ταμπλό οργάνων

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
L838A Έκδοση χώρας Καναδάς
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S206A Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG)
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ταμπλό οργάνων μη κωδικοποιημ.
1
 i  62 11 6 985 651

MPH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 643

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Καναδάς L838A ναί

Και 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

1

897 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 655

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Καναδάς L838A ναί

Και 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

Έκδοση με χρωμιωμένους δακτύλιους 

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 655

KM/H

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 652

MPH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 664

MPH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

Έκδοση με χρωμιωμένους δακτύλιους 

1

925 g

2 lb

0,00 
1
 i  62 11 6 985 644

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Καναδάς L838A ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 644

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Καναδάς L838A ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

1

925 g

2 lb

529,35 
1
 i  62 11 6 985 644

KM/H

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Καναδάς L838A όχι

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A όχι

1

925 g

2 lb

529,35 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
2
 i  07 14 6 977 362

ST4,2X17

2
1,00 
Προστατευτικό κάλυμμα
3
 i  61 13 6 913 644
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: X
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
61 13 6 913 626
26 POL./Z-CODE
ποσότητα: 1

26 POL./Z-CODE

1

10 g

0.35 oz

9,49 
3
 i  61 13 8 364 662
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 197
18 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 663
18 POL.
ποσότητα: X
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
61 13 8 364 666
18 POL.
ποσότητα: 1

18 POL.

1
1,86 

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.