Ανεμιστήρας πίεσης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ανεμιστήρας πίεσης
1
 i  64 54 8 373 957

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '05 1

3.4 kg

7.6 lb

175,31 
1
 i  64 54 6 905 076

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

3.4 kg

7.6 lb

197,56 
1
 i  64 54 6 922 554

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

3.4 kg

7.4 lb

210,92 
1
 i  64 54 6 988 913
1

3.4 kg

7.4 lb

340,55 
Περίβλημα πίεσης
2
 i  64 54 8 377 795

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

960 g

2.1 lb

78,74 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 900 546

BM8 SW

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

10 g

0.35 oz

0,78 
Προστατευτ.σχάρα βοηθητ.ανεμιστήρ. επάνω
4
 i  64 54 8 377 800
1

48 g

0.1 lb

26,71 
Προστατευτ.σχάρα βοηθητ.ανεμιστήρ. κάτω
5
 i  64 54 8 385 345
1

94 g

0.2 lb

26,71 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
6
 i  61 13 8 380 380
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Διπλή ελασματοειδής επαφή
61 13 8 377 740
3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

1

10 g

0.35 oz

3,50 
Περίβλημα ακίδων
6
 i  61 13 8 380 385
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Flat connector 4.8x0.8
61 13 8 377 750
3 POL.
ποσότητα: 1

3 POL.

1

10 g

0.35 oz

5,29 
Βάση έδρασης συμπιεστή συστ. κλιματισμού

← Βάση έδρασης συμπιεστή συστ. κλιματισμού

Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού

Συμπυκνωτής συστήματος κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.