Τμήματα κελύφους σύστημα κλιματισμού

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κενό κέλυφος συσκευής θέρμαν./κλιματισμ.
1
 i  64 11 8 372 792
1

3.2 kg

7.1 lb

265,12 
Καπάκι ανεμιστήρα
2
 i  64 11 8 372 793
1

130 g

0.3 lb

10,35 
Καπάκι θερμαντικού σώματος
3
 i  64 11 8 380 217
1

100 g

0.2 lb

10,57 
Σετ μικροεξαρ./μοχλ.ρύθμ.συσκ.κλιματισμ.
4
 i  64 11 8 372 791
1

64 g

0.1 lb

11,69 
Πλαίσιο στεγανοποίησης
5
 i  64 11 8 372 794
1

10 g

0.35 oz

11,80 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
6
 i  64 11 8 372 795
1

110 g

0.2 lb

9,85 
Σφιγκτήρας
7
 i  64 11 1 370 938
X
0,97 
Κοχλίας
8
 i  64 11 8 391 265

4X14

X
0,97 
Σωλήνας αποστράγγισης υγροποιημ.υδρατμών
9
 i  64 11 6 906 545
1

40 g

1.41 oz

8,85 
Μηχανισμός κίνησης θέση κλαπέτου
10
 i  64 11 8 386 936
1

154 g

0.3 lb

30,68 
Εξατμιστής / βαλβίδα εκτόνωσης

← Εξατμιστής / βαλβίδα εκτόνωσης

Ηλεκτρικά εξαρτήμ. συσκευής κλιματισμού

Ηλεκτρικά εξαρτήμ. συσκευής κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.