Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού
1
 i  64 11 6 931 839
1

280 g

0.6 lb

326,93 
Πρόσοψη χειριστηρίου σύστημα κλιματισμού
2
 i  64 11 6 904 311
1

133 g

0.3 lb

60,12 
Περιστροφικό κουμπί
3
 i  64 11 6 908 200
1

6 g

0.21 oz

14,43 
Εύκαμπτ.σωλήνες ψυκτ.υγρού/βαλβίδα νερού

← Εύκαμπτ.σωλήνες ψυκτ.υγρού/βαλβίδα νερού

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.