Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού
1
 i  64 52 6 910 458
1

6.4 kg

14 lb

820,48 
Αντικατάστ. συμπιεστής συστ. κλιματισμού
1
 i  64 52 6 911 340

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

6.4 kg

14 lb

580,67 
Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας

← Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας

Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού

Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.