Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σιγαστήρας θορύβου αναρρόφησης
1
 i  13 71 7 501 971
να Οκτ '07 1

1.4 kg

3 lb

179,22 
1
 i  13 71 7 501 972
1

1.3 kg

2.9 lb

179,22 
Στοιχείο φίλτρου αέρα
2
 i  13 72 1 744 869
1

200 g

0.4 lb

22,11 
Λαστιχένια μούφα
3
 i  13 71 1 702 508
2

10 g

0.35 oz

1,85 
Χιτώνιο
4
 i  13 71 1 438 765
2

10 g

0.35 oz

1,78 
Ελατηριωτή ασφάλεια
5
 i  13 71 1 707 044

L=34MM

2
2,43 
Δακτύλιος-Ο
6
 i  13 71 1 720 540

79X6MM

1

10 g

0.35 oz

2,68 
Βραχίονας τεντώματος
7
 i  13 71 9 071 752
5

10 g

0.35 oz

3,12 
Θήκη Prestol
8
 i  32 41 1 095 443
2
1,95 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 11 9 902 911

M6X25-U2-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '06 2

10 g

0.35 oz

0,39 
9
 i  07 11 9 905 871

M6X25-U2

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
10
 i  13 71 7 502 564
1

140 g

0.3 lb

8,65 
Αεραγωγός
11
 i  13 71 7 501 974
1

90 g

0.2 lb

6,08 
Στόμιο αναρρόφησης
12
 i  13 71 7 501 988
1

420 g

0.9 lb

52,68 
Λαστιχένια μούφα
13
 i  31 42 1 236 240

12X2MM

3
1,23 
Σωλήνας αναρρόφησης
14
 i  13 71 7 509 118
1

70 g

0.2 lb

14,15 
Πριτσίνι διαστολής
15
 i  51 47 1 919 209
3
0,26 
Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

← Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.