Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ
1
 i  13 90 1 433 603
1

110 g

0.2 lb

57,82 
Στήριγμα βαλβίδας εξαερισμού ρεζερβουάρ
2
 i  13 90 1 433 601
1

11 g

0.39 oz

9,73 
Σωλήνας εξαερισμού ρεζερβουάρ
3
 i  13 90 7 557 924
1

30 g

1.06 oz

30,01 
Σωλήνας εξαερισμού ρεζερβουάρ
4
 i  13 90 7 558 190
1

49 g

0.1 lb

30,01 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
5
 i  07 12 9 952 104

L12-15

1

10 g

0.35 oz

1,04 
Κλιπ καλωδίων
8
 i  61 13 8 350 836
1
0,46 
Περίβλημα υποδοχής
9
 i  12 52 1 427 615
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 608
2 POL.
ποσότητα: 2
Προστατευτικό κάλυμμα
12 52 1 716 321
2 POL.
ποσότητα: 1

2 POL.

1

10 g

0.35 oz

1,07 
Αισθητήρ.μέτρησης μάζας αέρα θερμού φιλμ

← Αισθητήρ.μέτρησης μάζας αέρα θερμού φιλμ

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχείο φίλτρου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.