Φίλτρο καυσίμου/ρυθμιστής πίεσης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα

Επόμενος σωλήνας καυσίμου βλέπε Κο 16
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φίλτρο καυσίμου με ρυθμιστή πίεσης
1
 i  13 32 7 512 019

D=55MM/L=315MM

1

410 g

0.9 lb

100,67 
Στήριγμα φίλτρου καυσίμου
2
 i  13 32 1 435 583

D=55MM

1

77 g

0.2 lb

11,52 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
3
 i  07 12 9 904 553

AM6-8-ZNNIV SI

1
0,45 
Σωλήνας υποπίεσης
4
 i  13 32 7 561 060
1

18 g

0.63 oz

18,84 
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης μαύρος
5
 i  11 72 7 545 323

3,5X1,8

X

44 g

1.55 oz

9,74 
Ακροδέκτης καλωδίου
6
 i  61 13 8 368 029
2
0,29 
Κάλυμμα φίλτρου καυσίμου
7
 i  13 32 8 230 397
1

813 g

1.8 lb

38,06 
Εξαγωνικό περικόχλιο με πατούρα
8
 i  07 14 7 154 227
2
0,45 
Λαμαρινόβιδα εξαγων. κεφαλής με ροδέλα
9
 i  07 14 7 129 160

ST4,8X16MM

3

10 g

0.35 oz

0,36 
Θήκη Prestol
10
 i  07 12 9 901 746

ST4,8

3
0,14 
Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού

Μπεκ / σωλήνες συστήματος ψεκασμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.