Κιτ σέρβις εγκάρσ. βραχίονα / Value Line

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S338A Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ εγκάρσιος βραχίονας
1
 i  31 12 2 157 594
+Πληροφορίες
Το εξάρτημα δεν διατίθεται πλέον

VALUE LINE

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

να Φεβ '01 1

6.4 kg

14.1 lb

465,70 
1
 i  31 12 2 158 880
+Πληροφορίες
Το εξάρτημα δεν διατίθεται πλέον

VALUE LINE

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Φεβ '01 1

6.8 kg

14.9 lb

464,84 
1
 i  31 12 2 158 894
+Πληροφορίες
Το εξάρτημα δεν διατίθεται πλέον

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II S338A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

από Φεβ '01 1

6.5 kg

14.3 lb

563,65 
Σετ επισκευής ψαλιδιού αριστερά
2
 i  31 12 2 343 359
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

να Φεβ '01 1

2.9 kg

6.4 lb

200,70 
2
 i  31 12 2 343 353
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

από Φεβ '01 1

3.2 kg

6.9 lb

196,83 
2
 i  31 12 2 341 297
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II S338A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

από Φεβ '01 1

3 kg

6.7 lb

264,46 
Σετ επισκευής ψαλιδιού δεξιά
3
 i  31 12 2 343 358
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

να Φεβ '01 1

3 kg

6.6 lb

201,80 
3
 i  31 12 2 343 352
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

από Φεβ '01 1

3.2 kg

7 lb

197,93 
3
 i  31 12 2 341 828
+Πληροφορίες
Σε οχήματα μέχρι τον 07/1999 πρέπει να Αντικατασταθούν και τα δύο ψαλίδια!

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M II S338A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

από Φεβ '01 1

3.1 kg

6.7 lb

265,50 
Σετ στήριγμα με λαστιχένια βάση
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

4
 i  31 12 6 783 376

D=66MM

1

1.3 kg

3 lb

117,65 
Βάση μπροστιν.άξονα/εγκάρσιος βραχίονας

← Βάση μπροστιν.άξονα/εγκάρσιος βραχίονας

Βάση μπροστιν.άξονα/εγκάρσιος βραχίονας

Βάση μπροστιν.άξονα/εγκάρσιος βραχίονας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.