Ελικοειδές ελατήριο μπροστά

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Ελικοειδές ελατήριο μπροστά
 

συμπλήρωμα

Αντιστοίχιση ελικοειδών ελατηρίων Μπροστά βλέπε πίνακα ελατηρίων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής αμορτισέρ εμπρός

← Σετ επισκευής αμορτισέρ εμπρός

Βάση στήριξ./στήριγμ.ελατηρ./πρόσ.εξαρτ.

Βάση στήριξ./στήριγμ.ελατηρ./πρόσ.εξαρτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.