Εξαρτήμ. βάσης ανάρτησης σωλήν.εξάτμισης

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S206A Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG)
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Έλασμα στήριξης
1
 i  18 31 1 728 547

GETRAG

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

1

175 g

0.4 lb

18,78 
1
 i  18 20 7 502 344
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) S206A ναί

1

160 g

0.4 lb

18,78 
Στήριγμα εξάτμισης
2
 i  18 30 1 436 331
1

211 g

0.5 lb

27,17 
2
 i  18 30 1 436 331
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

1

211 g

0.5 lb

27,17 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 903 039

M8X20-ZNNIV SI

2

10 g

0.35 oz

0,67 
4
 i  07 11 9 903 039

M8X20-ZNNIV SI

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

2

10 g

0.35 oz

0,67 
Σφιγκτήρας κάτω
5
 i  18 10 1 433 250

D=45MM/50MM

1

90 g

0.2 lb

5,95 
5
 i  18 10 1 433 250

D=45MM/50MM

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

1

90 g

0.2 lb

5,95 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

6
 i  07 11 9 905 533

M8X35-U1

να Ιαν '02 2

20 g

0.71 oz

0,55 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 904 252

M8X35-8.8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '06 2

20 g

0.71 oz

0,76 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 906 650

M8X35-10.9-ZNS3

2

20 g

0.71 oz

0,62 
Υποδοχή αρθρωτού συνδέσμου
7
 i  18 20 7 546 579

D=8MM

4

10 g

0.35 oz

2,55 
7
 i  18 20 7 546 579

D=8MM

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

4

10 g

0.35 oz

2,55 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

8
 i  07 12 9 964 675

M8-8-ZNS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '02 2

10 g

0.35 oz

0,38 
8
 i  07 12 9 904 002

M8-8-ZNS3

να Ιαν '02 2

10 g

0.35 oz

0,41 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
8
 i  31 31 6 769 731

M8-8 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,68 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
9
 i  07 11 9 902 957

M8X55-8.8

1

20 g

0.71 oz

2,12 
9
 i  07 11 9 902 957

M8X55-8.8

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

1

20 g

0.71 oz

2,12 
Ενδιάμεσος και πίσω σιγαστήρας

← Ενδιάμεσος και πίσω σιγαστήρας

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.