Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
+Πληροφορίες

Κατά την παραγγελία δηλώστε αριθμό 

Πλαισίου και στοιχεία ελαστικών. 

1
 i  71 24 6 765 832
από Σεπ '04 να Σεπ '08 1
0,00 
Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

← Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.