Πινακίδα οδηγιών αερόσακος

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος
1
 i  51 45 7 144 195
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος
2
 i  71 21 2 122 334

DE/EN

1
7,75 
2
 i  71 21 2 122 336

FR/IT

1
7,75 
2
 i  71 21 2 122 337

ES

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος
3
 i  51 14 2 121 644
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Πλευρικός αερόσακος"
4
 i  72 12 8 240 204

EN/FR

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος συνοδηγού
5
 i  71 21 2 122 545
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος συνοδηγού
6
 i  71 23 9 199 611

EN

να Δεκ '14 1
7,75 
6
 i  71 23 9 199 612

FR

να Δεκ '14 1
7,75 
6
 i  71 23 9 199 614

ES

να Δεκ '14 1
7,75 
6
 i  07 14 9 384 060
από Ιαν '15 1
7,75 
Πινακ.οδηγ. απενεργοπ.πλευρικ.αερόσακου
7
 i  72 12 7 008 026

EN

1
7,75 
7
 i  72 12 7 008 027

FR

1
7,75 
7
 i  72 12 7 008 029

ES

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος
8
 i  71 21 6 949 923
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αερόσακος
9
 i  51 45 7 144 195
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Καυσαέρια"

← Πινακίδα οδηγιών "Καυσαέρια"

Πινακίδα οδηγιών "Εξωτερική βαφή"

Πινακίδα οδηγιών "Εξωτερική βαφή" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.