Εργαλεία οχήματος/εργαλειοθήκη

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εργαλειοθήκη
1
 i  71 11 1 094 903
1

420 g

0.9 lb

49,70 
Κοχλίας φραγής
3
 i  71 11 1 179 444
1

10 g

0.35 oz

1,57 
Πρόσθετο σπείρωμα
4
 i  71 11 1 179 445
1

10 g

0.35 oz

1,16 
Ιμάντας συγκράτησης
5
 i  71 11 1 095 483
1

4 g

0.14 oz

5,13 
Λαμαρινόβιδα
6
 i  07 14 9 156 627

ST4,2X19

2
0,32 
Κοχλίας
6
 i  71 11 6 750 167

4,2X16

από Σεπ '01 2
1,09 
Διπλό γερμανικό κλειδί
7
 i  71 11 1 112 893

8X10

1

30 g

1.06 oz

4,80 
Διπλό γερμανικό κλειδί
7
 i  71 11 1 126 148

12-13

1

50 g

0.1 lb

5,23 
Κατσαβίδι
8
 i  71 11 1 179 629
1

40 g

1.41 oz

4,20 
Τσιμπίδα για την αντλία νερού
9
 i  71 11 1 179 522
1

170 g

0.4 lb

21,33 
Μανιβέλα
10
 i  71 12 1 179 953
1

400 g

0.9 lb

12,90 
Κρίκος ρυμούλκησης
11
 i  72 15 7 203 519
1

230 g

0.5 lb

21,73 
Προειδοποιητικό τρίγωνο με δοχείο
12
 i  71 60 6 770 487

ECE R27

1

480 g

1.1 lb

15,97 
Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

← Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

Εργαλεία οχήματος/γρύλος

Εργαλεία οχήματος/γρύλος →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.