Σύστ.ψύξης-ανεμιστήρ./συμπλέκτ.ανεμιστ.

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Fan 11 blade
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  11 52 1 712 058

D=420MM

1

690 g

1.5 lb

47,12 
Fan coupling
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

2
 i  11 52 7 505 302
1

114 g

0.3 lb

166,34 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  07 12 9 905 536

M6X16-8.8-ZNNIV

3

10 g

0.35 oz

0,50 
Τροχαλία ιμάντα
4
 i  11 51 1 436 590
1

500 g

1.1 lb

22,36 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

4

10 g

0.35 oz

0,41 
Τροφοδοσία λαδιού — φίλτρο λαδιού

← Τροφοδοσία λαδιού — φίλτρο λαδιού

Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.