Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S256A Τιμόνι σπορ/MFL/σύστημ.ελέγχ.ταχύτητας
S540A Σύστημα ελέγχου ταχύτητας

συμπλήρωμα

Για SA206 βλέπε ΚΟ 23
Για οχήματα με
Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) (S206A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία συμπλέκτη
1
 i  21 52 6 773 670
1

120 g

0.3 lb

125,08 
1
 i  21 52 6 773 670
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#24) Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
61 31 9 231 129
να Μαρ '01 ποσότητα: 1
(#25) Καλώδιο προσαρμογής
61 11 6 911 072
να Μαρ '01 ποσότητα: 1
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τιμόνι σπορ/MFL/σύστημ.ελέγχ.ταχύτητας S256A ναί

Ή 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

Κατάλληλο μόνο για Startlock 

 

να Μαρ '01 1

120 g

0.3 lb

125,08 
1
 i  21 52 6 773 670
από Μαρ '01 1

120 g

0.3 lb

125,08 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 902 997

M6X65 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,80 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 902 976

M6X45 8.8 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,70 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

1
1,21 
Πείρος κεντρικής αντλίας
5
 i  35 31 6 854 283
1
2,55 
Σετ επισκευής σύνδεσμος συμπλέκτη
6
 i  21 52 1 165 451
1
6,00 
Ροδέλα
7
 i  21 52 1 156 082

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '00 1

10 g

0.35 oz

1,59 
7
 i  21 52 6 863 043
1

10 g

0.35 oz

3,47 
Εύκαμπτος σωλήνας
8
 i  21 52 1 163 714

7,5X13

X

103 g

0.2 lb

6,54 
Άκαμπτος σωλήνας
9
 i  21 52 6 774 274
1

80 g

0.2 lb

36,36 
Εύκαμπτος σωλήνας πίεσης
10
 i  21 52 6 774 267
1

120 g

0.3 lb

20,49 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα πίεσης
11
 i  21 52 6 774 227
1

20 g

0.71 oz

4,90 
Λαστιχένια μούφα
12
 i  21 52 1 165 819
1
1,84 
Ελατήριο συγκράτησης
13
 i  34 34 1 163 565
1
0,62 
Άκαμπτος σωλήνας
14
 i  21 52 6 774 230
1

60 g

0.1 lb

23,16 
Στραγγαλιστική βαλβίδα
15
 i  21 52 6 755 892
1

30 g

1.06 oz

59,07 
Κοχλίας εξαέρωσης
16
 i  21 52 1 116 360
1

5 g

0.18 oz

6,06 
Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
17
 i  34 11 1 153 198
1

1 g

0.04 oz

4,69 
Βοηθητική αντλία
18
 i  21 52 6 785 966
1

230 g

0.5 lb

61,97 
Ρικνωτός πείρος
19
 i  21 51 1 203 012
2

10 g

0.35 oz

1,28 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
20
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

1,12 
Ροδέλα
21
 i  21 52 1 163 894
1

10 g

0.35 oz

2,27 
Σετ επισκευής βοηθητική αντλία συμπλέκτη
22
 i  21 52 1 159 332
1

20 g

0.71 oz

37,15 
Κλιπ άκαμπτου σωλήνα
23
 i  16 12 1 176 767
1
1,24 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

24
 i  61 31 9 231 129
να Μαρ '01 1
29,78 
24
 i  61 31 9 231 129
από Μαρ '01 1
29,78 
Καλώδιο προσαρμογής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

25
 i  61 11 6 911 072
να Μαρ '01 1

10 g

0.35 oz

5,80 
Συμπλέκτης

← Συμπλέκτης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.