Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κιτ σέρβις σετ επισκ. σιαγόνων φρένου
1
 i  34 21 2 213 310

VALUE LINE

1

1.3 kg

2.8 lb

78,04 
Μοχλός χειρόφρενου

← Μοχλός χειρόφρενου

Φρένο στάθμευσης/σιαγόνες φρένου

Φρένο στάθμευσης/σιαγόνες φρένου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.