Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ τακάκια φρένων με αισθητήρα τακακιών
+Πληροφορίες

Μπροστινός άξονας 

1
 i  34 11 2 157 570
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πάστα τακακιών φρένων
83 19 2 158 851
VALUE LINE
ποσότητα: 2

VALUE LINE

1

1.8 kg

4 lb

100,68 
Σετ τακάκια φρένων με αισθητήρα τακακιών
+Πληροφορίες

Πίσω άξονας 

2
 i  34 21 2 157 574
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πάστα τακακιών φρένων
83 19 2 158 851
VALUE LINE
ποσότητα: 2

VALUE LINE

1

1.4 kg

3 lb

82,60 
Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού

Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.