Σωλήνας φρένων πίσω ASC

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Άκαμπτος σωλήνας
1
 i  34 32 6 752 409

M10/M12-3684MM

από Σεπ '01 1

290 g

0.6 lb

19,42 
Άκαμπτος σωλήνας
2
 i  34 32 6 755 704

M10/M10-3798MM

από Σεπ '01 1

300 g

0.7 lb

19,42 
Ενδιάμεσο τεμάχιο
3
 i  34 32 6 757 282

M10X1

από Σεπ '01 1

20 g

0.71 oz

3,05 
Άκαμπτος σωλήνας
4
 i  34 32 6 766 825

M10/M10-1206MM

από Σεπ '01 1

100 g

0.2 lb

15,53 
Ελατήριο συγκράτησης
5
 i  34 34 1 163 565
από Σεπ '01 2
0,62 
Εύκαμπτος σωλήνας φρένων πίσω
6
 i  34 30 1 165 174
από Σεπ '01 2

110 g

0.2 lb

30,56 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
7
 i  34 30 1 164 003
από Σεπ '01 2

40 g

1.41 oz

3,05 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  07 11 9 904 517

M6X12-U1-8.8

από Σεπ '01 2

10 g

0.35 oz

0,29 
Ελατήριο συγκράτησ. εύκαμπτ.σωλήν.φρένων
9
 i  34 30 6 771 981
από Σεπ '01 2

10 g

0.35 oz

0,72 
Στήριγμα σωλήνα φρένων 4-πλό
10
 i  34 30 1 165 471
από Σεπ '01 1

10 g

0.35 oz

2,52 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
11
 i  34 30 1 164 005
από Σεπ '01 X
0,57 
Έλασμα στήριξης
12
 i  34 30 6 773 697
από Σεπ '01 9

10 g

0.35 oz

1,85 
Κλιπ άκαμπτου σωλήνα
13
 i  16 12 1 183 772
από Σεπ '01 2

10 g

0.35 oz

1,62 
Έλασμα στήριξης
14
 i  16 12 7 195 327
από Σεπ '01 2

10 g

0.35 oz

1,43 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
15
 i  34 32 6 855 500
από Σεπ '01 1
1,44 
Αποστάτης
16
 i  34 32 1 107 991
από Σεπ '01 1
2,93 
Σωλήνας φρένων πίσω DSC

← Σωλήνας φρένων πίσω DSC

Υδραυλ.μονάδ.ASC/μον.ελέγχ./βάση στήριξ.

Υδραυλ.μονάδ.ASC/μον.ελέγχ./βάση στήριξ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.