Φρένο στάθμευσης/σιαγόνες φρένου

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα

Κατά την αντικατάσταση των σιαγόνων Φρένου απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω εξαρτήματα: Σετ επισκευής ελατήρια Μονάδα σύνδεσης Βίδα ρύθμισης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ντίζα Μπόουντεν χειρόφρενου δεξιά
1
 i  34 41 1 165 020
1

410 g

0.9 lb

17,09 
Ντίζα Μπόουντεν χειρόφρενου αριστερά
1
 i  34 41 1 165 021
1

410 g

0.9 lb

17,09 
Σετ επισκευής ελατήρια
2
 i  34 41 0 410 823
1

70 g

0.2 lb

12,07 
Expanding lock
3
 i  34 41 6 851 439
2

90 g

0.2 lb

9,53 
Κοχλίας ρύθμισης
4
 i  34 41 1 166 245

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '11 2

30 g

1.06 oz

4,81 
4
 i  34 41 6 851 438
2

30 g

1.06 oz

9,05 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
5
 i  07 14 6 778 500

M6

2
1,12 
Χιτώνιο οδηγός
6
 i  34 41 1 164 583
2

20 g

0.71 oz

1,59 
Σετ επισκ. σιαγόνες φρένου χωρίς αμίαντο
+Πληροφορίες

Προσοχή! 

Υπάρχει κιτ Value Line. 

7
 i  34 41 6 761 291
1

920 g

2 lb

48,33 
Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

← Κιτ σέρβις σιαγόνων φρένου / Value Line

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.