Σωλήνας φρένων μπροστά DSC

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Άκαμπτος σωλήνας με εύκαμπτ.σωλήν.πίεσης
1
 i  34 32 6 759 218

M12/M12

από Σεπ '00 1

80 g

0.2 lb

16,58 
Άκαμπτος σωλήνας με εύκαμπτ.σωλήν.πίεσης
2
 i  34 32 6 755 801

M12/M12

από Σεπ '00 1

90 g

0.2 lb

34,63 
Άκαμπτος σωλήνας
3
 i  34 32 6 752 405

M10/M12-590MM

από Σεπ '00 1

60 g

0.1 lb

13,15 
Άκαμπτος σωλήνας
4
 i  34 32 6 752 407

M10/M10-2246MM

από Σεπ '00 1

180 g

0.4 lb

16,32 
Ελατήριο συγκράτησης
5
 i  34 34 1 163 565
από Σεπ '00 2
0,62 
Εύκαμπτος σωλήνας φρένων μπροστά
6
 i  34 32 6 766 966
από Σεπ '00 2

100 g

0.2 lb

36,33 
Λαστιχένια μούφα
7
 i  34 33 1 161 163
από Σεπ '00 2

10 g

0.35 oz

1,93 
Στήριγμα σωλήνα φρένων 4-πλό
8
 i  34 30 1 165 471
από Σεπ '00 1

10 g

0.35 oz

2,52 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
9
 i  34 30 1 161 568
από Σεπ '00 2
2,74 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
10
 i  34 30 1 165 382
από Σεπ '00 1
0,66 
Σωλήνας φρένων μπροστά ASC

← Σωλήνας φρένων μπροστά ASC

Σωλήνας φρένων πίσω ABS/ASC+T

Σωλήνας φρένων πίσω ABS/ASC+T →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.