Φρένο μπροστινού τροχού-δίσκος φρένου

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δίσκος φρένου αεριζόμενος
1
 i  34 11 6 864 058
+Πληροφορίες
Επιπρόσθετα απαιτούνται οπωσδήποτε τα Παρακάτω: - Τακάκια φρένων - Αισθητήρας τακακιών φρένων - Πάστα τακακιών φρένων Σε οχήματα παλαιότερα από 48 μήνες Συνιστάται επιπρόσθετα: - Αντικατάσταση ελατηρίου συγκράτησης Βλέπε Εγχειρίδιο επισκευής!

300X22

2

6.7 kg

14.7 lb

86,67 
Κοχλίας άλεν
2
 i  34 21 1 161 806

M8X14

2

10 g

0.35 oz

0,76 
Λαμαρινένιο προστατευτικό αριστερά
3
 i  34 11 6 750 129
1

230 g

0.5 lb

47,50 
Λαμαρινένιο προστατευτικό δεξιά
3
 i  34 11 6 750 130
1

230 g

0.5 lb

47,50 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  34 10 3 451 068

M6X8

6

10 g

0.35 oz

1,34 
Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού

← Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού

Αισθητήρας τακακιού φρένου πίσω τροχού

Αισθητήρας τακακιού φρένου πίσω τροχού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.