Κεντρική αντλία φρένων/δοχείο διαστολής

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία φρένων
1
 i  34 31 1 165 582
να Σεπ '01 1

600 g

1.3 lb

291,84 
1
 i  34 31 6 757 839
από Σεπ '01 1

539 g

1.2 lb

291,84 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
2
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

1,12 
Δακτύλιος-Ο κεντρικής αντλίας φρένων
3
 i  34 31 1 160 617
1
6,85 
Πώμα στεγανοποίησης
4
 i  34 31 1 160 133
να Ιουλ '15 2

4 g

0.14 oz

3,95 
4
 i  34 33 6 873 449
2
3,95 
Στραγγαλιστική βαλβίδα
5
 i  34 31 6 750 384

D=0,56/M10/M10

1

24 g

0.85 oz

13,24 
Δοχείο διαστολής με διακόπτη προειδοπ.
6
 i  34 32 6 751 589
να Σεπ '01 1

180 g

0.4 lb

50,72 
6
 i  34 32 6 750 798
από Σεπ '01 1

180 g

0.4 lb

49,28 
Τάπα στεγανοποίησης
7
 i  34 32 1 164 039
να Σεπ '01 1

10 g

0.35 oz

5,24 
Μηχανισμ.ασφάλισης με διακόπτη προειδοπ.
7
 i  34 32 6 752 698
από Σεπ '01 1

20 g

0.71 oz

29,74 
Στεγανοποίηση
8
 i  34 32 1 102 798
1

2 g

0.07 oz

5,88 
Δακτύλιος σήτας
9
 i  34 32 1 165 341
να Σεπ '01 1

2 g

0.07 oz

9,41 
9
 i  34 32 6 752 749
από Σεπ '01 1

8 g

0.28 oz

4,00 
Κοχλίας στερέωσης
10
 i  34 33 6 781 283
1

10 g

0.35 oz

3,81 
Υδραυλ.μονάδα DSC/βάση στήριξ./αισθητήρ.

← Υδραυλ.μονάδα DSC/βάση στήριξ./αισθητήρ.

Κεντρική αντλία φρένων DSC

Κεντρική αντλία φρένων DSC →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.