Καλώδιο κεραίας GPS

BMW 325i E46 φορείο ΗΠΑ M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S639A Προετοιμασία κινητό τηλέφ.πλήρ. ΗΠΑ/ΚΑΝ
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καλώδιο κεραίας GPS
1
 i  61 12 8 374 688

2545MM

1

34 g

1.2 oz

27,80 
Καλώδιο κεραίας GPS
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ.πλήρ. ΗΠΑ/ΚΑΝ S639A ναί

2
 i  61 12 6 922 422

2460MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

55 g

0.1 lb

21,44 
Καλώδιο κεραίας TV

← Καλώδιο κεραίας TV

Καλώδιο κεραίας VICS

Καλώδιο κεραίας VICS →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.