Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου αγγλικά

BMW 318i E46 φορείο Φιλιππίνες N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
 Σετ μεταγ.τοποθ.σύστ.ανοιχ.ακρ.V50/V3690
 Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκ.Cordless
 Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκιν.Apollo
 Εξοπ.μετ.τοπ.σύσ.ανοιχτ.ακρόασ.Bluetooth
S630A Τηλέφωνο αυτοκιν. με ασύρματο ακουστικό
S632A Προετοιμασία BMW κινητ.τηλέφ. (Motorola)
S638A Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth

συμπλήρωμα

Ο χειρισμός του συστήματος φωνητικού Ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο Μέσω του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών Κατάλληλο μόνο για οχήματα με Πλήκτρο τιμονιού Push to Talk Όχι κατάλληλο για σύστημα ανοιχτής Ακρόασης Σετ εξοπλισμού μεταγενέστερης Τοποθέτησης και σετ αναβάθμισης Ericsson T39, T29, T28 Σετ εξοπλισμού μεταγενέστερης Τοποθέτησης και σετ αναβάθμισης Motorola V50/V3690/V3688 Σετ εξοπλισμού μεταγενέστερης Τοποθέτησης και σετ αναβάθμισης Nokia 6310, 6210, 6150, 6110 Σετ εξοπλισμού μεταγενέστερης Τοποθέτησης και σετ αναβάθμισης Siemens 45/35 βασικός εξοπλισμός
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ εξοπλ.μεταγ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου
1
 i  84 64 0 140 375
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 047
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγ.χρήσης φωνητ.έλεγχος
01 41 0 155 185
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1

UNI II

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Σετ μεταγ.τοποθ.σύστ.ανοιχ.ακρ.V50/V3690 

από Μαρ '02 1

1.7 kg

3.7 lb

0,00 
1
 i  84 64 0 140 375
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 047
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγ.χρήσης φωνητ.έλεγχος
01 41 0 155 185
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1

UNI II

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκ.Cordless 

από Μαρ '02 1

1.7 kg

3.7 lb

0,00 
1
 i  84 64 0 140 375
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 047
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγ.χρήσης φωνητ.έλεγχος
01 41 0 155 185
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1

UNI II

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλέφωνο αυτοκιν. με ασύρματο ακουστικό S630A ναί

Ή 

Προετοιμασία BMW κινητ.τηλέφ. (Motorola) S632A ναί

Ή 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

από Μαρ '02 1

1.7 kg

3.7 lb

0,00 
1
 i  84 64 0 140 375
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 047
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγ.χρήσης φωνητ.έλεγχος
01 41 0 155 185
από Μαρ '02 UNI II
ποσότητα: 1

UNI II

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκ.Cordless 

Ή 

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκιν.Apollo 

Ή 

Εξοπ.μετ.τοπ.σύσ.ανοιχτ.ακρόασ.Bluetooth 

Ή 

Σετ μεταγ.τοποθ.σύστ.ανοιχ.ακρ.V50/V3690 

από Μαρ '02 1

1.7 kg

3.7 lb

0,00 
Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου γερμαν.

← Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου γερμαν.

Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου ιταλικά

Σετ μετ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου ιταλικά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.