Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

BMW 318i E46 φορείο Φιλιππίνες N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών
 
S465A Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών
1
 i  51 47 9 410 807

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A όχι

1

3.8 kg

8.4 lb

34,03 
1
 i  51 47 9 415 363

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A ναί

1

4.2 kg

9.3 lb

0,00 
Διαμορφωμένο στρώμα χώρου αποσκευών

← Διαμορφωμένο στρώμα χώρου αποσκευών

Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix"

Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.