Ιμάντες συγκράτησης χώρου αποσκευών

BMW 318i E46 φορείο Φιλιππίνες N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Ιμάντες συγκράτησης χώρου αποσκευών
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ιμάντες συγκράτησης χώρου αποσκευών
1
 i  82 29 0 414 248

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

785 g

1.7 lb

36,55 
Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

← Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

Ιμάντας σύσφιξης χώρου αποσκευών

Ιμάντας σύσφιξης χώρου αποσκευών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.