Περίβλημα ανεμιστήρα

BMW 328i E46 φορείο Ευρώπη M52

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Μάιος 1999

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S530A Σύστημα κλιματισμού
S534A Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
S823A Έκδοση θερμής χώρας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Περίβλημα ανεμιστήρα
1
 i  17 11 1 436 259
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

500 g

1.1 lb

46,17 
1
 i  17 11 1 436 259
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Σύστημα κλιματισμού S530A όχι

1

500 g

1.1 lb

46,17 
1
 i  17 11 1 436 259
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A όχι

Και 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

1

500 g

1.1 lb

46,17 
Περίβλημα ανεμιστήρα με ανεμιστήρα
2
 i  17 11 7 561 757
R •

390W

1

3.3 kg

7.3 lb

340,55 
2
 i  17 11 7 561 757
R •

390W

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Ή 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

Ή 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Ή 

Έκδοση θερμής χώρας S823A ναί

1

3.3 kg

7.3 lb

340,55 
Περίβλημα ανεμιστήρα
3
 i  17 11 7 511 168
να Νοε '99 1

900 g

2 lb

56,05 
3
 i  17 11 7 511 168
R •
1

900 g

2 lb

56,05 
Πριτσίνι διαστολής
4
 i  17 11 1 712 963
1
0,24 
Κοχλίας σπειροτόμος
5
 i  17 11 7 536 972

D6X40 ZNS3

1

10 g

0.35 oz

1,36 
Κοχλίας σπειροτόμος
6
 i  17 11 7 504 924
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Περίβλημα ανεμιστήρα
17 11 1 438 589
να Νοε '99 M5X15,6 SW
ποσότητα: X
Περίβλημα ανεμιστήρα με ανεμιστήρα
17 11 7 503 763
να Νοε '99 M5X15,6 SW
ποσότητα: X

M5X15,6 SW

να Νοε '99 3

3 g

0.11 oz

1,72 
Κοχλίας
7
 i  64 54 8 377 799
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Περίβλημα ανεμιστήρα
17 11 1 438 589
να Νοε '99 K40X18
ποσότητα: X
Περίβλημα ανεμιστήρα με ανεμιστήρα
17 11 7 503 763
να Νοε '99 K40X18
ποσότητα: X

K40X18

να Νοε '99 4

1 g

0.04 oz

1,24 
Δοχείο διαστολής χειροκίν. κιβώτ. ταχυτ.

← Δοχείο διαστολής χειροκίν. κιβώτ. ταχυτ.

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.