Επιμέρ.εξαρτήματα SA 644 χώρος αποσκευών

BMW 325xi E46 φορείο Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S672A CD-Changer 6-πλο
S674A Σύστημα HiFi Harman Kardon
S676A Σύστημα ηχείων HiFi
S692A CD-Changer προετοιμασία διαύλου I
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ηλεκτρονικά συστήματος ανοιχτής ακρόασης
1
 i  84 10 9 154 358
1

500 g

1.1 lb

377,90 
Στήριγμα μονάδας ελέγχου τηλεματικής TCU
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Ή 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

2
 i  84 13 6 924 553
1

500 g

1.1 lb

9,66 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  63 25 9 128 043

M5

3
0,32 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 902 932

M5X14

4
0,26 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
5
 i  61 13 1 372 033

M5

4
0,55 
Στήριγμα μονάδας ελέγχου τηλεματικής TCU
6
 i  84 13 6 924 550
1

534 g

1.2 lb

15,13 
Στήριγμα κεραίας βασικού εξοπλισμού
7
 i  84 13 6 912 160
1

50 g

0.1 lb

5,29 
Bluetooth antenna
8
 i  84 50 6 928 461
1

20 g

0.71 oz

16,44 
Αντισταθμιστής αγωγού Dualband
+Πληροφορίες

Προαιρετική τοποθέτηση 

9
 i  84 21 6 932 865
1

190 g

0.4 lb

217,30 
Λαμαρινένιο στήριγμα ενισχυτή
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Ή 

Σύστημα HiFi Harman Kardon S674A ναί

Ή 

Σύστημα ηχείων HiFi S676A ναί

Ή 

CD-Changer προετοιμασία διαύλου I S692A ναί

10
 i  84 13 6 908 798
1

86 g

0.2 lb

3,70 
Επιμέρ.εξαρτήματα SA 632 χώρος αποσκευών

← Επιμέρ.εξαρτήματα SA 632 χώρος αποσκευών

Επιμ.εξαρτήματα σειρά V χώρος αποσκευών

Επιμ.εξαρτήματα σειρά V χώρος αποσκευών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.