Βάση ανάρτησ.κιβωτίου/αυτόμ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW 325i E46 φορείο Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φορέας κιβωτίου ταχυτήτων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  22 32 1 096 931
1

780 g

1.7 lb

22,49 
Βάση έδρασης κιβωτίου ταχυτήτων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

2
 i  22 31 6 799 331
2

90 g

0.2 lb

14,49 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

3
 i  22 31 6 760 944

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

4
 i  07 12 9 904 011

AM8-8-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '05 2

10 g

0.35 oz

0,54 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
4
 i  07 12 9 904 862

M8-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,75 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

5
 i  22 32 6 760 945

M8X22-8.8-ZNS3

4

20 g

0.71 oz

1,15 
Λαμαρίν.θερμοπροστ.φορέας κιβωτ.ταχυτήτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

6
 i  22 32 1 094 579
1

30 g

1.06 oz

6,73 
Κοχλίας κοπής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

7
 i  34 32 1 119 239
4
5,30 
Βάση ανάρτησ.κιβωτ./χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

← Βάση ανάρτησ.κιβωτ./χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.