Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

BMW 320i E46 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ διωστήρα κατεργασίας θραύσης
1
 i  11 24 1 437 212
1

580 g

1.3 lb

146,88 
Connecting rod bush
2
 i  11 24 1 278 209
6

20 g

0.71 oz

4,87 
Κοχλίας διωστήρα
3
 i  11 24 1 739 729

L=44MM

12

30 g

1.06 oz

2,19 
Τριβέας μπλε
4
 i  11 24 1 284 850

45,00MM(0)

6

10 g

0.35 oz

11,50 
4
 i  11 24 1 284 852

44,75MM(+0,25)

6

10 g

0.35 oz

21,91 
4
 i  11 24 1 284 854

44,50MM(+0,50)

6

10 g

0.35 oz

21,91 
Τριβέας κόκκινος
5
 i  11 24 1 284 849

45,00MM(0)

6

10 g

0.35 oz

11,82 
5
 i  11 24 1 284 851

44,75MM(+0,25)

6

10 g

0.35 oz

21,91 
5
 i  11 24 1 284 853

44,50MM(+0,50)

6

10 g

0.35 oz

20,30 
Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

← Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.