Καταλυτικός μετατροπέας πετρελαίου

BMW 320d E46 φορείο Ευρώπη M47N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  2004

 
 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
S167A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU4
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση προκαταλυτικός μετατροπέας
1
 i  18 30 7 792 160
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Σκεφθείτε τον πελάτη και το περιβάλλον,  

Τοποθετήστε φίλτρο σωματιδ. πετρελαίου 

Μεταγεν. τοποθέτησ. αντί αντικατάστασης 

Του προκαταλυτικού μετατροπέα! 

Περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΚΟ18 FG10 

 

 

από Σεπ '01 1

5.2 kg

11.5 lb

569,20 
1
 i  18 30 7 787 586
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Σκεφθείτε τον πελάτη και το περιβάλλον,  

Τοποθετήστε φίλτρο σωματιδ. πετρελαίου 

Μεταγεν. τοποθέτησ. αντί αντικατάστασης 

Του προκαταλυτικού μετατροπέα! 

Περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΚΟ18 FG10 

 

 

από Σεπ '01 1

5.4 kg

11.8 lb

569,20 
1
 i  18 30 7 790 298
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU4 S167A ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A όχι

Σκεφθείτε τον πελάτη και το περιβάλλον,  

Τοποθετήστε φίλτρο σωματιδ. πετρελαίου 

Μεταγεν. τοποθέτησ. αντί αντικατάστασης 

Του προκαταλυτικού μετατροπέα! 

Περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΚΟ18 FG10 

 

 

από Μαρ '04 1

5.7 kg

12.6 lb

569,20 
Αντικατάσταση καταλυτικός μετατροπέας
2
 i  18 32 7 789 040
1

4.5 kg

9.9 lb

569,20 
2
 i  18 32 7 790 305
• L

EU4

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU4 S167A ναί

1

4.5 kg

9.9 lb

569,20 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  18 30 1 737 774

M10

2

10 g

0.35 oz

0,70 
Φορέας σύνδεσης
4
 i  18 21 1 436 309
1

760 g

1.7 lb

9,45 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  07 11 9 905 529

M8X18-U1-8.8

από Σεπ '01 4

10 g

0.35 oz

0,52 
Αναστολέας
6
 i  18 20 2 249 249
1
4,26 
Δακτύλιος σύσφιξης
7
 i  18 30 7 560 779

D=60MM

1

420 g

0.9 lb

36,64 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
8
 i  07 11 9 904 533

M8X50

3

20 g

0.71 oz

1,42 
Εξαγωνικό περικόχλιο
9
 i  11 62 1 744 323

M8 SW12

3

10 g

0.35 oz

1,53 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
10
 i  07 11 9 905 527

M8X14 ZNNIV SI

από Σεπ '01 3

10 g

0.35 oz

0,50 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
11
 i  07 11 9 905 374

M8-10 ZNS3

από Σεπ '01 1

10 g

0.35 oz

0,33 
Ράβδος
13
 i  18 20 2 249 289
2

60 g

0.1 lb

20,32 
Συγκρατητήρας καταλύτη κοντάστονκινητήρα
14
 i  18 20 7 787 600
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

από Σεπ '01 1

140 g

0.3 lb

18,78 
14
 i  18 20 7 787 599
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 

από Σεπ '01 1

130 g

0.3 lb

18,78 
Αισθητήρας λάμδα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU4 S167A ναί

15
 i  13 62 7 793 825
• L
από Μαρ '04 1

120 g

0.3 lb

184,76 
Κλιπ
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU4 S167A ναί

16
 i  12 52 1 437 136
• L
από Μαρ '04 1
0,55 
Σετ επισκευής εύκαμπτου σωλήνα

← Σετ επισκευής εύκαμπτου σωλήνα

Φίλτρ.σωματ.πετρελ.μεταγ.τοποθ.μη ρυθμ.

Φίλτρ.σωματ.πετρελ.μεταγ.τοποθ.μη ρυθμ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.