Κουτί εφεδρικών λυχνιών

BMW 318i E46 φορείο Ευρώπη M43

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Κουτί εφεδρικών λυχνιών
 

συμπλήρωμα

Χωρίς λάμπα Xenon
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κουτί εφεδρικών λυχνιών
1
 i  63 21 7 210 038

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '08 1

223 g

0.5 lb

42,35 
1
 i  63 21 2 318 128
1

140 g

0.3 lb

50,76 
BMW Performance Light

← BMW Performance Light

Κουτί εφεδρικών λυχνιών

Κουτί εφεδρικών λυχνιών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.