Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

BMW 316i E46 φορείο Ευρώπη N42

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S199A Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Πολλαπλή εξαγωγής με καταλ. μετατροπ.
1
 i  18 40 7 506 561
R •

EU4

1

5.4 kg

11.9 lb

654,87 
Πολλαπλή εξαγωγής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξοπλισμός για μολυβδούχο καύσιμο S199A ναί

1
 i  18 40 7 519 643
R •
να Απρ '02 1

5.3 kg

11.7 lb

298,25 
Επίπεδη φλάντζα
2
 i  18 40 7 506 778
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#3) Εξαγωνικό περικόχλιο
11 72 1 437 202
ποσότητα: 13
1

30 g

1.06 oz

4,12 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  11 72 1 437 202
13

10 g

0.35 oz

0,57 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
4
 i  18 40 7 547 849
1

150 g

0.3 lb

18,52 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  11 62 1 427 586

M10X40

4

30 g

1.06 oz

7,82 
Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.