Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

BMW 316i E46 φορείο Ευρώπη N42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων
1
 i  11 11 7 511 396

90X110X12

1

50 g

0.1 lb

20,14 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος αξόνων
2
 i  11 11 7 511 395

65X79X20

1

50 g

0.1 lb

20,14 
Αισθητήρ.αριθμ.στροφών στροφαλοφόρ.άξονα
3
 i  13 62 7 548 994
1

30 g

1.06 oz

88,21 
Δακτύλιος-Ο
4
 i  12 14 1 748 398

17X3

1
1,04 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
5
 i  31 42 2 310 687

M6X16

1

10 g

0.35 oz

1,07 
Αισθητήρας προαναφλέξεων
6
 i  13 62 7 568 422
1

100 g

0.2 lb

86,17 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
7
 i  07 11 9 913 662

M8X30-ZN

2

20 g

0.71 oz

0,38 
Διακόπτης πίεσης λαδιού
8
 i  12 61 2 367 061

M12X1,5

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Απρ '13 1

30 g

1.06 oz

10,22 
8
 i  12 61 8 611 273

M12X1,5

1

30 g

1.06 oz

10,90 
Αισθητήρας θερμοκρασίας νερό/λάδι
9
 i  13 62 1 433 076
1

30 g

1.06 oz

24,71 
Σετ στεγανοπ. στροφαλοθάλ. χωρίς αμίαντο
10
 i  11 11 7 511 529
1

395 g

0.9 lb

117,29 
Περίβλημα υποδοχής
11
 i  12 52 1 427 615
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 608
2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

1

10 g

0.35 oz

1,07 
Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

← Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.