αποτέλεσμα αναζήτησης: 11121726238

BMW 325ti E46 συμπαγής Ευρώπη M54

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθαλάμου
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
6 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  6

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
6 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2

Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
16 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  1