Εξωτερικός καθρέπτης

BMW 325ti E46 συμπαγής Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S313A Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης
S459A Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
1
 i  51 16 7 011 937
• L
1

971 g

2.1 lb

172,12 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 011 938
• L
1

971 g

2.1 lb

172,12 
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης S313A ναί

1
 i  51 16 7 011 949
• L
1

1.2 kg

2.6 lb

172,12 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 011 950
• L
1

1.2 kg

2.6 lb

172,12 
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

1
 i  51 16 7 011 987
• L
να Μαρ '03 1

1 kg

2.2 lb

172,12 
Εξωτ.καθρέπτ.θερμαιν. δίαυλος Memory αρ.
1
 i  51 16 7 153 187
• L
από Μαρ '03 1

940 g

2.1 lb

417,12 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 011 988
• L
να Μαρ '03 1

997 g

2.2 lb

172,12 
Εξωτ.καθρέπτ.θερμαιν.δίαυλος Memory δεξ.
1
 i  51 16 7 153 188
• L
από Μαρ '03 1

940 g

2.1 lb

417,12 
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης S313A ναί

Και 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

1
 i  51 16 7 011 995
• L
να Μαρ '03 1

1.2 kg

2.6 lb

205,47 
Εξωτ.καθρέπτ.θερμαιν. δίαυλος Memory αρ.
1
 i  51 16 7 153 197
• L
από Μαρ '03 1

950 g

2.1 lb

482,01 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 011 996
• L
να Μαρ '03 1

1.3 kg

2.8 lb

205,47 
Εξωτ.καθρέπτ.θερμαιν.δίαυλος Memory δεξ.
1
 i  51 16 7 153 198
• L
από Μαρ '03 1

1.1 kg

2.4 lb

482,01 
Μοτέρ ρύθμισης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A όχι

2
 i  67 13 8 362 421
1

120 g

0.3 lb

70,43 
Μοτέρ ρύθμισης δεξιά
2
 i  67 13 8 362 422
1

120 g

0.3 lb

70,43 
Σετ επισκευής μοτέρ Memory αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ρύθμιση καθίσματος ηλεκτρ. με μνήμη S459A ναί

2
 i  67 13 8 375 457
να Μαρ '03 1

120 g

0.3 lb

147,88 
Σετ επισκευής μοτέρ Memory δεξιά
2
 i  67 13 8 375 458
να Μαρ '03 1

130 g

0.3 lb

147,88 
Σετ επισκ. μοτέρ Memory πλευρά οδηγού
2
 i  67 13 6 946 313
από Μαρ '03 να Οκτ '03 1

140 g

0.3 lb

385,00 
2
 i  67 13 6 946 313
από Μαρ '03 1

140 g

0.3 lb

385,00 
Σετ επισκ. μοτέρ Memory πλευρά συνοδηγού
2
 i  67 13 6 946 314
από Μαρ '03 να Οκτ '03 1

140 g

0.3 lb

385,00 
2
 i  67 13 6 946 314
από Μαρ '03 1

140 g

0.3 lb

385,00 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής
3
 i  07 14 7 196 375
3

10 g

0.35 oz

1,18 
Κάλυμμα ασταρωμένο αριστερά
4
 i  51 16 8 238 375
1

130 g

0.3 lb

32,51 
Κάλυμμα ασταρωμένο δεξιά
4
 i  51 16 8 238 376
1

130 g

0.3 lb

32,51 
Προστατευτικό κάλυμμα βαμμένο αριστερά
4
 i  51 16 9 071 286
+Πληροφορίες
Κατά την παραγγ. δηλώστε κωδικό χρώματος

CODE - UNI/MET.

1

126 g

0.3 lb

96,41 
Προστατευτικό κάλυμμα βαμμένο δεξιά
4
 i  51 16 9 071 287
+Πληροφορίες
Κατά την παραγγ. δηλώστε κωδικό χρώματος

CODE - UNI/MET.

1

120 g

0.3 lb

96,41 
Σετ επισκ. πλαίσιο εξωτερ.καθρέπτ.αριστ.
5
 i  51 16 8 269 025
1

140 g

0.3 lb

40,18 
Σετ επισκ. πλαίσιο εξωτερ.καθρέπτ.δεξιά
5
 i  51 16 8 269 026
1

140 g

0.3 lb

40,18 
Γυάλινες επιφάνειες II

← Γυάλινες επιφάνειες II

Κρύσταλλο καθρέπτη

Κρύσταλλο καθρέπτη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.