Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix"

BMW 325ti E46 συμπαγής Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στήριγμα αποσκευών
1
 i  82 12 9 400 851

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 kg

2.3 lb

31,93 
Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

← Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

Θήκη χώρου αποσκευών πτυσσόμενη

Θήκη χώρου αποσκευών πτυσσόμενη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.