Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

BMW 525tds E39 Touring Ευρώπη M51

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
S540A Σύστημα ελέγχου ταχύτητας
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία συμπλέκτη
1
 i  21 52 6 773 670
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#22) Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
61 31 9 231 129
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
(#23) Καλώδιο προσαρμογής
61 11 6 911 072
από Σεπ '97 ποσότητα: 1

εγχειρίδιο

+Πληροφορίες

Μπορεί να αντικατασταθεί εκ των υστέρων 

 

από Σεπ '97 1

120 g

0.3 lb

125,08 
1
 i  21 52 6 773 670
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#22) Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
61 31 9 231 129
από Σεπ '98 να Σεπ '01 ποσότητα: 1
(#23) Καλώδιο προσαρμογής
61 11 6 911 072
από Σεπ '98 να Σεπ '01 ποσότητα: 1

εγχειρίδιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

Κατάλληλο μόνο για Startlock 

 

από Σεπ '98 να Σεπ '01 1

120 g

0.3 lb

125,08 
1
 i  21 52 6 773 670

εγχειρίδιο

από Σεπ '01 1

120 g

0.3 lb

125,08 
Γωνιώδης σύνδεση
2
 i  21 52 1 165 009

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

10 g

0.35 oz

8,12 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 902 976
R •

εγχειρίδιο

M6X45 8.8 ZNS3

από Σεπ '97 1

10 g

0.35 oz

0,70 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  07 11 9 902 976
R •

εγχειρίδιο

M6X45 8.8 ZNS3

από Σεπ '97 1

10 g

0.35 oz

0,70 
Εξαγωνικό περικόχλιο
5
 i  07 12 9 905 817

εγχειρίδιο

M6-8-ZNNIV SI

από Σεπ '97 2
1,21 
Πείρος κεντρικής αντλίας
6
 i  21 52 1 161 729

εγχειρίδιο

D=12MM/L=61MM

από Σεπ '97 1

40 g

1.41 oz

2,36 
Ασφάλεια
7
 i  07 12 9 904 567

εγχειρίδιο

B10-ZNS3

από Σεπ '97 1
0,19 
Ροδέλα
8
 i  21 52 1 161 979

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

20 g

0.71 oz

11,19 
Εύκαμπτος σωλήνας
9
 i  21 52 1 163 714

εγχειρίδιο

7,5X13

από Σεπ '97 X

103 g

0.2 lb

6,54 
Σωλήνας συμπλέκτη
10
 i  21 52 1 164 472
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Ενδιάμεσο τεμάχιο
34 32 6 757 282
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
(#11) Βάση στήριξης
21 52 1 164 303
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
Σωλήνας συμπλέκτη
21 52 1 164 473
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
(#12) Ροδέλα
21 52 1 164 603
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
Βάση στήριξης
21 52 1 164 710
από Σεπ '97 ποσότητα: 1
R •

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

63 g

0.1 lb

34,42 
Βάση στήριξης
11
 i  21 52 1 164 303

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

30 g

1.06 oz

5,51 
Ροδέλα
12
 i  21 52 1 164 603

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1
1,96 
Άκαμπτος σωλήνας
13
 i  21 52 6 751 466

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

80 g

0.2 lb

36,36 
Στραγγαλιστική βαλβίδα
14
 i  21 52 1 165 343

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

20 g

0.71 oz

35,82 
Βοηθητική αντλία συμπλέκτη
15
 i  21 52 1 164 529
R •

εγχειρίδιο

D=23,81MM

από Σεπ '97 1

230 g

0.5 lb

71,35 
Κοχλίας εξαέρωσης
16
 i  21 52 1 116 360

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

5 g

0.18 oz

6,06 
Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
17
 i  34 11 1 153 198

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1

1 g

0.04 oz

4,69 
Ρικνωτός πείρος
18
 i  21 51 1 203 012

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 2

10 g

0.35 oz

1,28 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
19
 i  07 12 9 906 196

εγχειρίδιο

M8-8-ZNNI SI

από Σεπ '97 2

10 g

0.35 oz

1,12 
Σετ επισκευής σύνδεσμος συμπλέκτη
20
 i  21 52 1 165 451

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 1
6,00 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
21
 i  34 30 1 161 568
R •

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 2
2,74 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

Κατάλληλο μόνο για Startlock 

 

22
 i  61 31 9 231 129
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#23) Καλώδιο προσαρμογής
61 11 6 911 072
από Σεπ '98 να Σεπ '01 ποσότητα: 1
(#1) Κεντρική αντλία συμπλέκτη
21 52 6 773 670
από Σεπ '98 να Σεπ '01 ποσότητα: 1

εγχειρίδιο

από Σεπ '98 να Σεπ '01 1
29,78 
Καλώδιο προσαρμογής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα ελέγχου ταχύτητας S540A ναί

Κατάλληλο μόνο για Startlock 

 

23
 i  61 11 6 911 072

εγχειρίδιο

από Σεπ '97 να Σεπ '01 1

10 g

0.35 oz

5,80 
Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

← Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.