Κλειδί με μπαταρία (μέχρι 09/99)

BMW 528i E39 φορείο Νότια Αφρική M52

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
 Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων
 Τηλεχειρισμός υπερύθρων
 Τηλεχειρισμός
S875A Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
S876A Ραδιοσυχνότητα 315 MHz

συμπλήρωμα

Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.


--------------------------- Πληροφορία για τον τηλεχειρισμό: Basis = τηλεχειρισμ.ραδιοσυχν. 433 MHZ SA 876 = τηλεχειρισμ.ραδιοσυχν. 315 MHZ SA 875 = τηλεχειρισμός υπερύθρων

# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μπαταρία τύπου κουμπιού (micro cell)
4
 i  51 21 8 201 226
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για 

Γενικό κλειδί φωτιζόμενο 

1
6,26 
4
 i  51 21 8 354 417

CR 2016

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλεχειρισμός υπερύθρων 

2
6,26 
4
 i  51 21 8 354 417

CR 2016

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλεχειρισμός ραδιοσυχνοτήτων 

1
6,26 
Καπάκι
5
 i  51 21 8 354 414
1
6,96 
Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων
6
 i  66 12 8 363 426

N/SF/GR/I

να Σεπ '96 1

1 g

0.04 oz

7,65 
6
 i  66 12 8 363 421

NL

να Σεπ '99 1
3,61 
6
 i  66 12 8 363 429

PL

να Σεπ '99 1

1 g

0.04 oz

3,61 
6
 i  66 12 8 369 082

D

να Σεπ '99 1
3,95 
6
 i  66 12 8 369 481

CH

να Σεπ '99 1
4,79 
6
 i  66 12 8 369 723

USA/CDN/AUS

να Σεπ '99 1
3,95 
6
 i  66 12 8 370 026

TAIWAN

να Σεπ '99 1

1 g

0.04 oz

3,61 
6
 i  66 12 8 370 035

DK

να Σεπ '99 1
3,95 
6
 i  66 12 8 370 036

SWE

να Σεπ '99 1
4,62 
6
 i  66 12 8 373 030

B

να Σεπ '99 1
3,61 
6
 i  66 12 8 374 916

F

να Σεπ '99 1
6,22 
6
 i  66 12 8 377 839

GB

να Σεπ '99 1
3,95 
6
 i  66 12 8 379 629

E

να Σεπ '99 1
3,61 
Κάλυμμα τηλεχειρισμού υπερύθρων
6
 i  51 21 8 354 415
1
3,39 
Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων
6
 i  66 12 8 374 853

N/SF/GR/I

από Σεπ '96 να Σεπ '99 1
4,29 
Φρεζάτη βίδα
7
 i  66 21 8 354 639

2,2X7

2
1,05 
Καπάκι
8
 i  51 21 8 201 225
1

1 g

0.04 oz

0,57 
Γενικό κλειδί
9
 i  51 21 8 205 441
από Ιαν '95 2

30 g

1.06 oz

44,72 
Κλειδί σέρβις
10
 i  51 21 8 205 443

GRAU

1

10 g

0.35 oz

35,78 
Spare key
11
 i  51 21 8 205 444
1
35,78 
Γενικό κλειδί με τηλεχειριστήριο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 433 MHz 

14
 i  51 21 8 374 067
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με κάλυμμα Τηλεχειριστηρίου ραδιοσυχνοτήτων
να Σεπ '99 1

40 g

1.41 oz

127,98 
Γενικό κλειδί με τηλεχειριστήριο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

15
 i  51 21 8 374 066
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με κάλυμμα Τηλεχειριστηρίου ραδιοσυχνοτήτων
να Σεπ '99 1

30 g

1.06 oz

127,98 
Γενικό κλειδί με τηλεχειριστήριο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων S875A ναί

16
 i  51 21 8 368 192

IR

1

30 g

1.06 oz

99,54 
Σετ κλειδί με μονάδα ελέγχου EWS
17
 i  51 21 9 069 544
+Πληροφορίες
Αποτελείται από Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Γενικό κλειδί φωτιζόμενο Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.
να Μαρ '97 1

300 g

0.7 lb

221,16 
17
 i  51 21 9 070 171
+Πληροφορίες
Αποτελείται από Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Γενικό κλειδί φωτιζόμενο Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.
από Μαρ '97 1

200 g

0.4 lb

221,16 
Σετ κλειδί με μονάδα ελέγχου EWS
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων S875A ναί

18
 i  51 21 9 068 739
+Πληροφορίες
Αποτελείται από Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. υπερύθρων Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

IR

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '97 1

200 g

0.4 lb

0,00 
18
 i  51 21 9 070 093
+Πληροφορίες
Αποτελείται από Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. υπερύθρων Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

IR

από Μαρ '97 1

200 g

0.4 lb

0,00 
Σετ κλειδί με μονάδα ελέγχου EWS
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 433 MHz 

19
 i  51 21 9 068 745
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων Αποτελείται από Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. ραδιοσυχν. Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

433 MHZ

να Μαρ '97 1

200 g

0.4 lb

368,59 
19
 i  51 21 9 070 094
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων Αποτελείται από Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. ραδιοσυχν. Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

433 MHZ

από Μαρ '97 να Σεπ '99 1

200 g

0.4 lb

408,03 
Σετ κλειδί με μονάδα ελέγχου EWS
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ραδιοσυχνότητα 315 MHz S876A ναί

20
 i  51 21 9 068 747
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων Αποτελείται από Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. ραδιοσυχν. Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

315 MHZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '97 1

200 g

0.4 lb

0,00 
20
 i  51 21 9 070 095
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Κάλυμμα τηλεχειρισμού ραδιοσυχνοτήτων Αποτελείται από Γενικό κλειδί με τηλεχειριστ. ραδιοσυχν. Service key Spare key Μονάδα ελέγχου EWS Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.

315 MHZ

από Μαρ '97 να Σεπ '99 1

200 g

0.4 lb

0,00 
Θήκη κλειδιών
21
 i  51 21 8 213 607
1

10 g

0.35 oz

6,76 
21
 i  51 21 7 006 821
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλεχειρισμός 

να Σεπ '99 1

10 g

0.35 oz

12,84 
Κλειδί με επαναφορτ.μπαταρία (από 09/99)

← Κλειδί με επαναφορτ.μπαταρία (από 09/99)

Μηχαν.χειρισμ.πόρτας/κλειδαρ.πόρτ.μπροσ.

Μηχαν.χειρισμ.πόρτας/κλειδαρ.πόρτ.μπροσ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.