Σύστημ.θέρμανσης και σύστημ.κλιματισμού

BMW 540i E39 φορείο Ευρώπη M62

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο, ημερομηνία παραγωγής:  Απρίλιος 1996

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.