Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW 530i E39 φορείο Ευρώπη M54

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επιλογέας
1
 i  25 11 7 527 249

εγχειρίδιο

1

312 g

0.7 lb

49,45 
Βραχίονας επιλογής
2
 i  25 11 1 222 724

εγχειρίδιο

1

360 g

0.8 lb

21,93 
Έδρανο επιλογέα
3
 i  25 11 1 220 600

εγχειρίδιο

1

10 g

0.35 oz

7,82 
Ράβδος επιλογής ευθεία
4
 i  25 11 1 222 709

εγχειρίδιο

A=362,6MM

1

290 g

0.6 lb

17,26 
Πλαστική ροδέλα
5
 i  25 11 1 220 439

εγχειρίδιο

10X16X0,9

4
1,14 
Κλιπ ασφάλισης
6
 i  25 11 7 571 899

εγχειρίδιο

2
1,22 
Άρθρωση ράβδου επιλογής
+Πληροφορίες

Χωρίς 2 πλαστικές ροδέλες 1 220 439 

 

7
 i  25 11 7 580 281

εγχειρίδιο

1

30 g

1.06 oz

11,51 
Δακτύλιος ασφαλείας
8
 i  25 11 1 222 451

εγχειρίδιο

1
0,45 
Πλαστική ροδέλα
9
 i  25 11 1 434 194

εγχειρίδιο

1
1,55 
Κυλινδρικός πείρος
10
 i  23 41 1 466 134

εγχειρίδιο

1

10 g

0.35 oz

1,86 
Rubber boot
11
 i  25 11 1 434 181

εγχειρίδιο

1

163 g

0.4 lb

15,75 
Πείρος έδρασης
12
 i  25 11 1 221 852

εγχειρίδιο

D=10MMX67MM

1

19 g

0.67 oz

4,73 
Χιτώνιο έδρασης οβάλ
13
 i  25 11 7 507 695

εγχειρίδιο

L=26MM/SCHWARZ

2

10 g

0.35 oz

2,84 
Έδρανο βραχίονα επιλογής
14
 i  25 11 1 222 015
+Πληροφορίες
Στήριγμα εδράνου βραχίονα επιλογής Hg 41

εγχειρίδιο

1

40 g

1.41 oz

13,15 
Διακοσμητικό καλύμματος επιλογέα
15
 i  25 11 1 222 754
• L

εγχειρίδιο

1

50 g

0.1 lb

34,42 
Αποσβεστήρας κραδασμών
16
 i  25 11 1 434 028

εγχειρίδιο

F=190HZ

1

240 g

0.5 lb

73,80 
Τεμάχιο κόλλησης
17
 i  25 11 1 434 029

εγχειρίδιο

2
1,36 
Λαβές επιλογέα/καλύμματα επιλογέα

Λαβές επιλογέα/καλύμματα επιλογέα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.