Αγωγός πλήρωσης για το δοχείο πλυστικής

BMW 528i E39 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καπάκι για δοχείο υγρού πλύσης παρμπρίζ
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για κανάλι 

Πλήρωσης 61 66 7 038 438 

1
 i  61 66 7 007 880

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Οκτ '00 1

10 g

0.35 oz

1,18 
1
 i  61 66 7 228 601

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Οκτ '00 1

10 g

0.35 oz

2,51 
Σήτα για δοχείο νερού
2
 i  61 66 1 365 848
να Σεπ '00 1
4,27 
Αγωγός πλήρωσης
3
 i  61 60 7 038 436
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με δοχείο πλυστικής
να Οκτ '00 1

92 g

0.2 lb

36,00 
Ροδέλα δοχείο υγρού
4
 i  61 66 8 364 114
να Οκτ '00 1

4 g

0.14 oz

2,05 
Πλαστικό περικόχλιο κοχλιοτομημέν.πείρου
5
 i  16 13 1 183 133
1
1,05 
Σφιγκτήρας
6
 i  11 53 1 726 298
να Σεπ '96 1
1,47 
6
 i  61 66 8 229 751
από Σεπ '96 1
1,28 
Δοχείο συστήματος πλυστικής προβολέων

← Δοχείο συστήματος πλυστικής προβολέων

Επιμ.εξαρτ. σύστημα πλυστικής προβολέων

Επιμ.εξαρτ. σύστημα πλυστικής προβολέων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.