Εσωτερ.κάλυμμα χώρου αποσκ. γενικ.χρήσης

BMW 528i E39 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Εσωτερ.κάλυμμα χώρου αποσκ. γενικ.χρήσης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών
1
 i  82 26 9 405 962

UNIVERSAL

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

7.7 kg

17 lb

33,61 
Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

← Εσωτερικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix"

Θήκη χώρου αποσκευών "Multifix" →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.