Μονάδα βαλβίδων συσσωρ.λανθάν.θερμότητας

BMW 528i E39 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 

συμπλήρωμα

Για τον αριθμό θέσης εικόνας 7: Οι πολύ μεγάλοι εύκαμπτοι σωλήνες Πρέπει λόγω Κοπεί από το αρχικό εξάρτημα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βασική πλάκα μονάδα βαλβίδων
1
 i  64 12 8 364 480
να Σεπ '00 1

354 g

0.8 lb

0,00 
Λαστιχένια μούφα
2
 i  64 12 8 364 482
να Σεπ '00 3

10 g

0.35 oz

5,54 
Βαλβίδα εναλλαγής συσσωρ.λανθάν.θερμότ.
3
 i  64 12 8 368 562
να Σεπ '00 1

466 g

1 lb

381,73 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
4
 i  64 21 8 367 179

L16-30

να Σεπ '00 8

10 g

0.35 oz

1,36 
Εύκαμπτ.σωλήν.διπλ.σωλήν.1-βαλβ.εναλλαγ.
5
 i  64 21 8 364 478
να Σεπ '00 1

110 g

0.2 lb

22,10 
Εύκ.σωλήν.βαλβ.εναλλαγ.-βοηθ.αντλ.νερού
6
 i  64 21 8 364 471
να Σεπ '00 1

70 g

0.2 lb

10,84 
Εύκ.σωλήν.βαλβ.εναλλαγ.-βοηθ.αντλ.νερού
7
 i  64 21 8 364 471
από Ιαν '96 να Σεπ '00 1

70 g

0.2 lb

10,84 
Εύκαμπτ.σωλήν.διπλ.σωλήν.1-βαλβ.εναλλαγ.
8
 i  64 21 8 364 472
να Μαρ '97 1

34 g

1.2 oz

10,41 
8
 i  64 21 8 376 157
από Μαρ '97 να Σεπ '00 1

42 g

1.48 oz

22,10 
Βαλβ. διακοπής συσσωρ. λανθάν. θερμότητ.
9
 i  64 12 8 368 561
να Σεπ '00 1

407 g

0.9 lb

204,53 
Εύκαμπτ.σωλήν.βαλβίδ.διακοπ.διπλ.σωλήν.1
10
 i  64 21 8 368 579
να Σεπ '00 1

46 g

0.1 lb

11,47 
Εύκ.σωλήν.βοηθ.αντλία νερού-βαλβ.διακοπ.
11
 i  64 21 8 364 473
να Σεπ '00 1

30 g

1.06 oz

12,76 
Βοηθ.αντλία νερού συσσωρ.λανθάν.θερμότ.
12
 i  64 12 8 391 554
να Σεπ '00 1

1.1 kg

2.5 lb

297,34 
Κοχλίας άλεν
13
 i  34 21 1 161 806

M8X14

να Σεπ '00 1

10 g

0.35 oz

0,76 
Προστατευτικό κάλυμμα
14
 i  64 12 8 363 719
να Σεπ '00 1

88 g

0.2 lb

0,00 
Εύκαμπτος σωλήνας υποπίεσης μαύρος
15
 i  51 73 1 257 971

3,3X1,75

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '00 1

44 g

1.55 oz

2,70 
15
 i  11 74 7 797 175

3,3X1,8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '00 1

36 g

1.27 oz

8,19 
15
 i  11 72 7 545 323

3,5X1,8

να Σεπ '00 1

44 g

1.55 oz

9,74 
Ταχυσύνδεσμος
16
 i  64 12 8 375 796

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

20 g

0.71 oz

5,09 
Εύκαμπτος σωλήνας
16
 i  17 11 1 439 125
1

180 g

0.4 lb

35,55 
Εύκ.σωλ.ψυκτ.υγρού συσσωρ.λανθάν.θερμότ.

← Εύκ.σωλ.ψυκτ.υγρού συσσωρ.λανθάν.θερμότ.

Χειριστήριο συστήματος θέρμανσης

Χειριστήριο συστήματος θέρμανσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.