Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

BMW 740iL E38 φορείο Ευρώπη M62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ελαιολεκάνη
1
 i  11 13 1 702 891
1

2.3 kg

5 lb

155,10 
Κοχλίας φραγής
2
 i  11 13 1 742 994

M12X1,5

1

10 g

0.35 oz

1,36 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  07 11 9 963 151

A12X17-CU

1
0,36 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
4
 i  11 13 1 436 324
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
11 13 1 247 069
ποσότητα: 25
1

180 g

0.4 lb

24,58 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  11 13 1 439 736

M6X20

25

10 g

0.35 oz

1,80 
Αισθητήρας στάθμης λαδιού
6
 i  12 61 1 406 609
να Σεπ '97 1

113 g

0.2 lb

134,04 
6
 i  12 61 7 508 003
από Σεπ '97 1

90 g

0.2 lb

127,64 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
7
 i  12 61 1 744 292
1
3,26 
Εξαγωνικό περικόχλιο
8
 i  07 11 9 905 544

M6-8-ZNNIV SI

3
0,35 
Στήριγμα καλωδίου
9
 i  12 61 1 433 941
να Σεπ '97 1

16 g

0.56 oz

1,27 
Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

← Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.