Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

BMW 740iL E38 φορείο Ευρώπη M62

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διωστήρας θραύσης
1
 i  11 24 1 725 809
8

560 g

1.2 lb

121,06 
Κοχλίας διωστήρα
2
 i  11 24 1 747 131
16

30 g

1.06 oz

6,31 
Τριβέας μπλε
3
 i  11 24 1 715 701

48,00MM(0)

8

20 g

0.71 oz

18,23 
3
 i  11 24 1 715 703

47,75MM(+0,25)

8

23 g

0.81 oz

21,91 
3
 i  11 24 1 715 705

47,50MM(+0,50)

8

20 g

0.71 oz

21,91 
3
 i  11 24 1 725 262

47,25MM(+0,75)

8

25 g

0.88 oz

21,91 
Τριβέας κόκκινος
4
 i  11 24 1 715 700

48,00MM(0)

8

20 g

0.71 oz

18,23 
4
 i  11 24 1 715 702

47,75MM(+0,25)

8

20 g

0.71 oz

21,91 
4
 i  11 24 1 715 704

47,50MM(+0,50)

8

24 g

0.85 oz

21,91 
4
 i  11 24 1 725 261

47,25MM(+0,75)

8

25 g

0.88 oz

21,91 
Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

← Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.